NASIR BAKIMI

Toplumda sıkça rastlanan ayak hastalıklarından biri nasırlardır. Nasırlar vücudun karşılaştığı baskı ya da sürtünme sonucu kendini savunma mekanizması olarak oluşturduğu hiperkeratoz dokulardır. Temel olarak vücudun karşılaştığı bu baskıları ayakkabılar oluşturmaktadır. Yanlış tercih edilen ayakkabılar ayağın çeşitli bölgelerinden ayağa baskı yapar ve bu baskı zamanla nasırları oluşturur. Başlangıçta yüzeysel seyreden nasırlar zamanla kalınlaşır, sertleşir ve dokunun içine doğru silindir şeklinde uzama yapar. Bu durum nasırın bir çeşidi olan ‘corn’ (köklü nasır) olarak adlandırılmaktadır. Corn vakaları nasırlı tabloların şiddetli ağrılarla birlikte seyrettiği, genellikle ayağın 5. parmağının kenarında ya da metatars noktalarında gelişim gösterdiği durumdur. Rezeksiyon işleminde kullanılan çeşitli freze başlıklarıyla corn tablolarında bile nasırlara müdahale etmek mümkündür.

Ağrılı Nasırlara Kesin Çözüm Podologlar!

Podologlar tarafından sağlanan rezeksiyon işleminde major nasırlarda bile nasırlı bölgeden kurtulmak büyük ölçüde mümkündür. Ağrısız ve güvenli bir işlem olan rezeksiyon işlemini takiben ayakta baskı oluşturan faktörler tespit edilmeli, faktör ayakkabı ise doğru ayakkabı tercihinde bulunulmalı, eğer faktör ayağın şekil bozukluğuna bağlı basınç probleminden kaynaklı ise mutlaka kişiye özel tabanlık tedavisi planlanmalıdır. Tabanlık tedavisi ile birlikte değerlendirilen Off-Loading yöntemi ile ayaktaki basınç bozukluğu ayağın tüm noktalarına eşit olarak dağıtılır. Böylece nasırların tekrarlanmasının önüne geçilirken aynı zamanda diyabetli bireylerde sıkça rastlanan diyabetik ayak enfeksiyonuna karşı da önlem alınmış olur.

Alman Ayak Sağlığı Merkezi’nde podologlar tarafından sağlanan sağaltım sürecinde nasırlı tablolara karşı tıbbi girişimler motorlu cihaz ve tedavide etkili yardımcı ürünler (ör.: kremler) ile sağlanmaktadır. Düzenli kontroller ile nasır oluşumunun en aza indirilmesi ve bireyi hem psikolojik hem de semptomatik yönden rahatlatmak tedavinin genel amacıdır.

×